آموزش تغییر زبان سایت

وارد سایت بتکارت شوید از پایین‌ترین قسمت سایت(فوتر) زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

آموزش تغییر زبان سایت2022-05-26T11:56:27+00:00

آموزش استفاده از تکرار شرط بندی

پس از شرط بندی بر روی یک مسابقه وارد بخش شرط های باز در سایت بتکارت شوید. در صفحه باز شده گزینه تکرار شرط بندی را انتخاب کنید. گزینه ادامه را انتخاب کنید. شما دوباره می‌توانید روی بازی خود شرط بندی کنید.

آموزش استفاده از تکرار شرط بندی2022-05-26T12:08:30+00:00

آموزش برداشت از طریق تتر

ابتدا وارد حساب خود در بتکارت شوید و از منوی باز شده مدیریت موجودی را انتخاب کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید. در صفحه باز شده گزینه تتر TRC20 را انتخاب کنید پس از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت [...]

آموزش برداشت از طریق تتر2022-05-26T13:11:15+00:00

آموزش برداشت از طریق ترون

ابتدا وارد حساب خود در Betcart شوید و از منوی باز شده مدیریت موجودی را انتخاب کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید. در صفحه باز شده گزینه ترون را انتخاب کنید پس از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را [...]

آموزش برداشت از طریق ترون2022-05-26T13:35:50+00:00

آموزش برداشت از طریق پرفکت مانی

ابتدا وارد حساب خود در سایت بتکارت سایت شوید. روی آیکون آدمک کلیک کنید. از منوی باز شده گزینه برداشت را انتخاب کنید. در صفحه باز شده گزینه پرفکت مانی را انتخاب کنید س از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را وارد [...]

آموزش برداشت از طریق پرفکت مانی2022-05-26T13:46:06+00:00

آموزش برداشت از طریق ترون

ابتدا وارد حساب خود در بتکارت شوید. روی آیکون آدمک کلیک کنید. از منوی باز شده گزینه برداشت را انتخاب کنید. در صفحه باز شده گزینه ترون را انتخاب کنید س از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را وارد کنید: آدرس [...]

آموزش برداشت از طریق ترون2022-05-26T13:30:13+00:00

آموزش برداشت از طریق تتر

ابتدا وارد حساب خود در بتکارت شوید. روی آیکون آدمک کلیک کنید. از منوی باز شده گزینه برداشت را انتخاب کنید در صفحه باز شده گزینه تتر TRC20 را انتخاب کنید پس از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را وارد کنید: آدرس [...]

آموزش برداشت از طریق تتر2022-05-26T13:23:02+00:00

آموزش برداشت از طریق ووچرمانی

ابتدا وارد حساب خود در بتکارت شوید. روی آیکون آدمک کلیک کنید. از منوی باز شده مدیریت موجودی را انتخاب کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید در صفحه باز شده گزینه ووچرمانی را انتخاب کنید پس از ورود به صفحه باز شده مبلغ درخواستی را به تومان وارد [...]

آموزش برداشت از طریق ووچرمانی2022-05-28T09:36:21+00:00

آموزش برداشت از طریق انتقال بانکی

ابتدا وارد حساب خود در سایت بتکارت شوید. روی آیکون آدمک کلیک کنید. از منوی باز شده گزینه برداشت را انتخاب کنید در صفحه باز شده گزینه انتقال بانکی را انتخاب کنید در پنجره جدید کادر پایین را پر کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید: شماره شبا: یک شناسه [...]

آموزش برداشت از طریق انتقال بانکی2022-05-28T12:15:12+00:00

آموزش شارژ از طریق ووچرمانی

وارد حساب کاربری خود در بتکارت شوید. روی آیکون آدمک کلیک کنید. در منوی باز شده گزینه شارژ را انتخاب کنید سپس گزینه ووچر مانی را انتخاب کنید کد ۱۶ رقمی ووچرمانی خود از یکی از صرافی‌های معتبر تهیه و در قسمت زیر وارد کنید پس از وارد کردن کد، [...]

آموزش شارژ از طریق ووچرمانی2022-05-28T12:24:44+00:00