ابتدا وارد حساب خود در بتکارت شوید.
روی آیکون آدمک کلیک کنید.

حساب کاربری

از منوی باز شده گزینه برداشت را انتخاب کنید.

برداشت

در صفحه باز شده گزینه ترون را انتخاب کنید

ترون

س از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را وارد کنید:

برداشت از طریق ترون

آدرس کیف پول: آدرس کیف پول ترون خود را وارد کنید.

مبلغ: مبلغ خود را به تومان وارد کنید (حداقل: ۵۰ هزار تومان)