ابتدا وارد حساب خود در سایت شوید
روی آیکون آدمک کلیک کنید

از منوی باز شده مدیریت موجودی را انتخاب کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید

در صفحه باز شده گزینه ترون را انتخاب کنید

س از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را وارد کنید:

آدرس کیف پول: آدرس کیف پول ترون خود را وارد کنید.

مبلغ: مبلغ خود را به تومان وارد کنید (حداقل: ۲۵۰ هزار تومان)