ابتدا وارد حساب خود در سایت شوید
روی آیکون آدمک کلیک کنید

از منوی باز شده مدیریت موجودی را انتخاب کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید

در صفحه باز شده گزینه پرفکت مانی را انتخاب کنید

س از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را وارد کنید:

شماره موبایل: شماره موبایلی که در سایت ثبت کرده اید را وارد کنید

مبلغ: مبلغ را به تومان وارد کنید (حداقل: ۱۰۰ هزار تومان – حداکثر: هر بار ۱ میلیارد تومان)

برداشت با موفقیت انجام شد