ابتدا وارد حساب خود در سایت بتکارت سایت شوید.
روی آیکون آدمک کلیک کنید.

حساب کاربری

از منوی باز شده گزینه برداشت را انتخاب کنید.

برداشت

در صفحه باز شده گزینه پرفکت مانی را انتخاب کنید

پرفکت مانی

س از ورود در پنجره باز شده کادر زیر را کامل کنید و سپس گزینه برداشت را وارد کنید:

برداشت پرفکت مانی

شماره موبایل: شماره موبایلی که در سایت ثبت کرده اید را وارد کنید.

آدرس کیف پول: آدرس کیف پول پرفکت مانی خود را وارد کنید.

مبلغ: مبلغ را به تومان وارد کنید (حداقل: ۱۰۰ هزار تومان)

برداشت با موفقیت انجام شد