ابتدا وارد حساب خود در سایت شوید
روی آیکون آدمک کلیک کنید

از منوی باز شده مدیریت موجودی را انتخاب کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید

در صفحه باز شده گزینه انتقال بانکی را انتخاب کنید

در پنجره جدید کادر پایین را پر کنید و سپس گزینه برداشت را انتخاب کنید:

شماره شبا: یک شناسه ۲۴ رقمی است که معمولا بر روی کارت های عابر بانک نوشته شده است.

نام و نام خانوادگی صاحب حساب: حتما باید نام و نام خانوادگی صاحب حساب با نام و نام خانوادگی ثبت نام شده در سایت یکسان باشد.

شماره کارت: یک شناسه ۱۶ رقمی است که بر روی کارت های عابر بانک نوشته شده است.

مبلغ: مبلغ را به تومان وارد کنید (حداقل: ۵۰هزار تومان – حداکثر: ۲۵ میلیون تومان در روز)