وارد سایت بتکارت شوید.

از پایین‌ترین قسمت سایت(فوتر) نحوه نمایش فرمت ضرایب خود را انتخاب کنید.

نحوه نمایش فرمت ضرایب بتکارت به ۶ بخش اعشاری، کسری، آمریکایی، هنگ کنگ، مالائی و اندونزیایی تقسیم می‌شود.

نمایش فرمت ضرایب