دکمه ورود به سایت بتکارت را زده و پس از وارد شدن به سایت، دکمه شارژ که در بالای صفحه وجود دارد را بزنید. از میان گزینه‌های شارژ حساب گزینه ششم وب مانی را بزنید.

شارژ حساب بتکارت

در این جا کافی است وب مانی خود را از سایت های معتبر فروش خریداری و به حساب وب مانی سایت بتکارت به شماره Z336794854657 ارسال کنید تا حساب شما شارژ گردد.

شارژ وب مانی