پس از ورود به سایت بتکارت و حساب کاربری خود و در قسمت بالا آدمک را انتخاب کنید.

حساب کاربری

در صفحه باز شده گزینه تاریخچه شرط بندی ورزشی را انتخاب کنید.

تاریخچه شرط بندی ورزشی

در مرحله بعد یکی از سه گزینه شرط های باز، تمام شرط ها، شرط های فروخته شده را انتخاب کنید.

تاریخچه شرط بندی

در صفحه باز شده می‌توانید تاریخچه شرط بندی های ورزشی خود را پیدا کنید و از طریق گزینه فیلتر می‌توانید بازه های زمانی دلخواه خود را نیز وارد کنید.

تاریخچه شرط بندی