اگر در هنگام ثبت نام در بتکارت، نام کاربری شما مورد قبول واقع نمی‌شود باید بدانید که نام کاربری شما باید منحصر به فرد باشد. در صورت بروز خطا و یا پیغام « نام کاربری شما قبلا ثبت شده است »، یک نام کاربری دیگر را انتخاب کنید که منحصر به فرد باشد.