از قسمت بالای سایت بتکارت گزینه ثبت نام را انتخاب کنید

اطلاعات مورد نیاز در صفحه باز شده را وارد کنید

دقت کنید
نام و نام خانوادگی را مطابق با مدارک شناسایی خود وارد کنید
شماره تلفن در دسترس خود را جهت دریافت بونوس‌های ویژه وارد کنید
TOM :واحد پول جهت ثبت نام از ایران

سپس تیک قوانین و مقررات را بزنید

و در نهایت روی ثبت نام کلیک کنید