از قسمت بالای سایت بتکارت گزینه ثبت نام را انتخاب کنید.

ثبت نام بتکارت

اطلاعات مورد نیاز در صفحه باز شده را وارد کنید و گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید.

ثبت نام بتکارت

در مرحله بعد اطلاعات شخصی خود را وارد کنید.

دقت کنید
نام و نام خانوادگی را مطابق با مدارک شناسایی خود وارد کنید.
شماره تلفن در دسترس خود را جهت دریافت بونوس‌های ویژه وارد کنید.
TOM :واحد پول جهت ثبت نام از ایران.

سپس تیک قوانین و مقررات را بزنید.

ثبت نام بتکارت

و در نهایت روی ثبت نام کلیک کنید.