ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید.
گزینه آدمک را انتخاب کنید.

حساب کاربری

در صفحه باز شده گزینه باشگاه امتیازات را انتخاب کنید.

باشگاه امتیازات

در صفحه باز شده گزینه فروشگاه تبادل را انتخاب کنید

تبدیل امتیاز

در صفحه باز شده یکی از جوایز را انتخاب کنید و امتیاز خود را تبدیل کنید.

تبادل جایزه