ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید
روی آدمک کلیک کنید و گزینه پروفایل من را انتخاب کنید

در صفحه باز شده گزینه امتیازات را انتخاب کنید

در صفحه باز شده گزینه فروشگاه را انتخاب کنید

در صفحه باز شده یکی از جوایز را انتخاب کنید و امتیاز خود را تبدیل کنید