ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید.
آیکون آدمک را انتخاب کنید.

حساب کاربری

از منو‌ی باز شده گزینه‌ی پروفایل من(شکل زیر) را انتخاب کنید.

سپس گزینه تغییر رمز عبور(شکل زیر) را انتخاب کنید.

پس از آن از صفحه باز شده  ۲ بار رمز جدید و سپس رمز فعلی خود را وارد کنید.

و در نهایت تغییر رمز عبور را انتخاب کنید.