ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید.
روی آدمک کلیک کنید و گزینه پروفایل من را انتخاب کنید.

حساب کاربری

در صفحه باز شده گزینه باشگاه امتیازات را انتخاب کنید.

باشگاه امتیازات

در صفحه باز شده گزینه تبادل را انتخاب کنید و امتیاز خود را وارد نمایید و سپس گزینه ثبت را وارد کنید.

تبدیل امتیاز
تبدیل امتیاز

هر ۵۰۰۰ امتیاز معادل ۱۰۰۰ تومان است.