وارد حساب کاربری خود در بتکارت شوید

روی آیکون آدمک کلیک کنید

در منوی باز شده گزینه شارژ را انتخاب کنید

سپس گزینه کارت به کارت را انتخاب کنید

مبلغ شارژ مورد نظر خود را وارد و گزینه شارژ را انتخاب کنید

در صفحه باز شده(شکل زیر) شماره کارت مورد نظر(۱۶ رقم) برای انتقال مبلغ موجود می‌باشد، مبلغ وارد شده در قسمت قبلی را از هر طریقی(مانند عابر بانک‌ها، اینترنت بانک یا اپلیکیشن‌های انتقال وجه) می توانید به شماره کارت ما انتقال دهید

 

سپس شماره کارت خود و شماره پیگیری(درج شده روی رسید بانکی-مطابق شکل زیر) را وارد کنید. دقت داشته باشید نام شماره پیگیری در برخی از بانک‌ها متفاوت است

 

سپس ثبت پرداخت را انتخاب کنید

 

واریز شما با موفقیت انجام و حساب شما بلافاصله و اتوماتیک شارژ می شود

 

دقت کنید
حداقل مبلغ واریز ۲۰ هزار تومان است

 

 شماره کارت موجود در صفحه کارت به کارت مختص واریز در این لحظه  واریزتان می باشد، برای واریز جدید مراحل را دوباره انجام دهید