ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید
آیکون آدمک را انتخاب کنید

از منو‌ی باز شده گزینه‌ی تاریخچه را انتخاب کنید

سپس گزینه شرط‌های باز را انتخاب کنید

گزینه فروش شرط را انتخاب کنید

از منو‌ی باز شده می توانید شرط خود را به ۲ روش دستی و خودکار بفروشید

سایت بتکارت این امکان را به شما می‌دهد که شرط خود را بصورت کامل و یا بخشی به فروش برسانید