ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید.
آیکون آدمک را انتخاب کنید.

فروش شرط

از منو‌ی باز شده گزینه‌ی تاریخچه شرط بندی ورزشی را انتخاب کنید.

تاریخچه شرط بندی

سپس گزینه شرط‌های باز را انتخاب کنید

شرط های باز

از منو‌ی باز شده می توانید شرط خود را به ۲ روش دستی و خودکار بفروشید

سایت بتکارت این امکان را به شما می‌دهد که شرط خود را بصورت کامل و یا بخشی به فروش برسانید