اگر شما کاربر بتکارت هستید و پیش از این در بتکارت ثبت نام کردید، بستگی دارد که شما در کدام ارائه دهنده بازی می‌کنید. به عنوان مثال در ارائه دهنده بتکانستراکت شما می‌توانید به واحد پول ایران نیز شرط بندی کنید.