ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید
شرط ورزشی مورد نظر خود را انتخاب کنید

شرط انتخابی می‌بایستی مطابق با قوانین آفر باشد. به عنوان مثال قوانین یک شرط رایگان می‌تواند شامل نوع ورزش، گزینه شرط بندی و ضریب آن شوند
سپس از داخل برگه شرط بندی گزینه پیش‌بینی رایگان را انتخاب کنید