پس از شرط بندی بر روی یک مسابقه وارد بخش شرط های باز در سایت بتکارت شوید.

تاریخچه شرط بندی

در صفحه باز شده گزینه تکرار شرط بندی را انتخاب کنید.

تکرار شرط بندی

گزینه ادامه را انتخاب کنید.

تکرار شرط بندی

شما دوباره می‌توانید روی بازی خود شرط بندی کنید.