پس از شرط بندی بر روی یک مسابقه وارد بخش شرط های باز شوید

در صفحه باز شده گزینه تکرار شرط بندی را انتخاب کنید

شما دوباره می‌توانید روی بازی خود شرط بندی کنید