اگر به هر دلیل قصد ویرایش و یا اصلاح شرط ورزشی(شرط باز) خود را در بتکارت دارید، نحوه انجام این کار را به شرح ذیل می باشد.

برای ویرایش شرط ابتدا می بایستی که یک شرط باز داشته باشید. سپس از برگه شرط بندی به بخش پیش بینی‌های باز(شکل زیر) رفته و گزینه ویرایش(شکل زیر) را انتخاب کنید.

سپس می توانید شرط های دیگر را با برگه شرط بندی خود افزوده و با جایگزین کنید. برای افزودن شرط به برگه شرط بندی خود ابتدا روی گزینه افزودن(شکل زیر) کلیک کنید.

 سپس شرط جدید خود را انتخاب و روی اضافه کردن(شکل زیر) کلیک کنید.

بدین ترتیب شرط جدید به برگه شرط بندی شما اضافه خواهد شد، اما برای ویرایش شرط فقط کافیست یک یا چند انتخاب قبلی خود را حذف(شکل زیر) و شرط جدید خود را انتخاب کنید.

شما حتی می توانید مبلغ شرط خود را با کلیک بر روی مبلغ شرط افزایش دهید.

دقت کنید
فقط شرط‌هایی قابل ویرایش هستند که قابل فروش باشند.
مبلغ شرط در حال ویرایش معادل مبلغ فروش همان شرط می باشد.
می توانید شرط خود را از حال تکی به حالت میکس تغییر دهید.