ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید.
روی آیکون آدمک کلیک کنید.

حساب کاربری

از منو‌ی باز شده گزینه‌ی مدیریت موجودی(شکل زیر) را انتخاب کنید.

مدیریت موجودی

سپس گزینه تاریخچه تراکنش را انتخاب کنید.

تاریخچه تراکنش ها

از بخش دسته بندی گزینه اسلات را انتخاب کنید.

اسلات

از قسمت باز شده می توانید شناسه شرط(شکل زیر) را مشاهده کنید.