وارد حساب کاربری خود در سایت بتکارت شوید

آیکون آدمک را انتخاب کنید.

حساب کاربری

در صفحه باز شده گزینه بونوس ها را انتخاب کنید.

بونوس ها

گزینه بونوس ورزشی یا کازینو را انتخاب کنید.

بونوس ورزشی یا کازینو

در صفحه باز شده یکی از بونوس های دریافت شده خود را انتخاب کنید و گزینه دریافت بونوس را انتخاب کنید.

دریافت بونوس

تبریک! بونوس شما دریافت شد.

تاییدیه بونوس