پس از ورود به سایت بتکارت دکمه شارژ که در بالای صفحه وجود دارد را بزنید. از میان گزینه‌های شارژ حساب گزینه سوم کارت به کارت را بزنید و مبلغ دلخواه را در کادر مربوطه وارد کنید.

شارژ حساب بتکارت

شارژ حساب بتکارت

پس از آن به صفحه کارت به کارت بانک هدایت خواهید شد که یک شماره کارت و نام ( که ممکن است مدام تغییر کند) را ملاحظه می‌کنید.

شارژ کارت به کارت

که در آخر با زدن اطلاعات کارت خود، مراحل کارت به کارت به اتمام می‌رسد.