پس از ورود به سایت بتکارت دکمه شارژ که در بالای صفحه وجود دارد را بزنید.

از میان گزینه‌های شارژ حساب گزینه سوم کارت به کارت را بزنید و مبلغ دلخواه را در کادر مربوطه وارد کنید.

پس از آن به صفحه کارت به کارت بانک هدایت خواهید شد و بعد از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، صفحه انتقال بانکی که یک شماره کارت و نام ( که ممکن است مدام تغییر کند) را ملاحظه می‌کنید.

پس از آن با انتقال وجه به کارت مورد نظر، مراحل کارت به کارت به اتمام می‌رسد.