خیر به هنگام ثبت نام در سایت بتکارت، به هیچ عنوان از شماره تماس، آدرس ایمیل و نام و نام خانوادگی شخص دیگر استفاده نکنید. احتمال این که هنگام واریز یا برداشت پول در سایت بتکارت از شما درخواست احراز هویت شود، وجود دارد و این جاست که به مشکل خواهید خورد.