آفر و بونوس ها2021-04-28T12:14:04+00:00

سوال و جواب‌های مرتبط آفر و بونوس ها

آفر و بونوس ها سایت بتکارت

چگونه بونوس ورزشی رایگان خود را در سایت بتکارت پیدا کنم؟2021-03-08T16:12:10+00:00

به حساب کاربری خود وارد شوید، در قسمت بالای صفحه عکس آدمک را مشاهده می‌کنید که با کلیک بر روی آن، نواری باز می‌شود که یکی از گزینه‌های آن آفرها و بونوس‌ها است که آن را فشار دهید.

بونوس ورزشی

پس از باز شدن در بالای صفحه همانند تصویر زیر بر روی گزینه بونوس‌ها کلیک کنید تا به راحتی به قسمت بونوس ورزشی دسترسی پیدا کنید.

بونوس ورزشی

چگونه بونوس کازینو رایگان خود را در سایت بتکارت پیدا کنم؟2021-03-08T16:12:08+00:00

پس از این که به حساب کاربری خود وارد شدید، در قسمت بالای صفحه عکس آدمک را مشاهده می‌کنید که با کلیک بر روی آن، نواری باز می‌شود که یکی از گزینه‌های آن آفرها و بونوس‌ها است که آن را فشار دهید.

بونوس کازینو

پس از باز شدن در بالای صفحه همانند تصویر زیر بر روی گزینه بونوس‌ها کلیک کنید تا به راحتی به قسمت بونوس کازینو دسترسی پیدا کنید.

بونوس کازینو

چگونه تاریخچه بونوس‌های خود را در سایت بتکارت پیدا کنم؟2021-03-08T16:51:41+00:00

پس از این که به حساب کاربری خود در بتکارت وارد شدید، در قسمت بالای صفحه عکس آدمک را مشاهده می‌کنید که با کلیک بر روی آن، نواری باز می‌شود که یکی از گزینه‌های آن آفرها و بونوس‌های بتکارت است که آن را فشار دهید.

بونوس کازینو

پس از باز شدن در بالای صفحه بر روی گزینه بونوس‌ها کلیک کنید تا به راحتی به قسمت تاریخچه بونوس‌ها دسترسی پیدا کنید.

تاریخچه بونوس ها در بتکارت